Rättvisa

Ideolog och realist, för ett mänskligare Sverige.

Alla människor är lika värda, och borde ha samma förutsättningar, möjligheter, och skyldigheter gentemot samhället.

Senaste inlägg

Populära

Taggar

2014-04-04Pinsamma budgetargument

Nog får att den politiska debatten ibland når oanat låga nivåer, men någonstans måste det ändå gå en gräns kan man tycka. Tydligen inte. Den senaste tiden dyker ett argument upp med jämna mellanrum, så dumt att man borde skämmas. Istället upprepas det, även av riksdagsledamöter visar det sig, och en del återupprepar dumheterna som absolut sanning utan att egentligen veta var det bottnar i.

Till att börja med bör påpekas att Fredrik ovan vare sig är ensam eller först med den här tramsargumentationen. Antagligen inte sist heller. Men han sitter i riksdagen för Moderaterna, och får snällt tåla att lyftas som exempel på pinsamt beteende.

Så är det några underskott i Socialdemokraternas skuggbudget? Svaret är nej, och kan inte vara något annat än nej. Man kan hävda att kostnaderna är underskattade, och man kan hävda att intäkterna är överskattade, men man kan verkligen inte hävda annat än att budgeten är i balans. Och då har man skrivit ner reformutrymmet med 3,6 miljarder kronor eftersom man ansåg att regeringen överskattat utrymmet.

Så hur håller alliansregerings budget ihop, undrar ni säkert. Ja, den bjuder på underskott. Man lånar helt enkelt pengar för att kunna driva igenom sina skattesänkningar. 45 miljarder kronor. När Socialdemokraterna lämnade över hade vi ett ackumulerat överskott på 67 miljarder kronor, enligt Ekonomistyrningsverket (ESV) landar vi i ett underskott på 87 miljarder kronor i år. "Vi tar ansvar för ekonomin", eller hur var det nu? Men det är en annan historia.

Så vad kommer det där påstådda underskottet i Socialdemokraternas budget från? Det finns ju inte i, eh, Socialdemokraternas budget. Jo, så här finurligt har någon tänkt:

Socialdemokraterna vill inte genomföra det femte jobbskatteavdraget, höjd skiktgräns i inkomstskatten eller andra skattesänkningar. Därför har man inte med dessa i sin budget, av självklara skäl. Men man har också sagt att om jobbskatteavdraget genomförs så kommer Socialdemokraterna inte ta bort avdraget vid eventuell valvinst 2014.

Någon högerdebattör med bristande respekt för hur konstformen budgetarbete går till, fann det då rimligt att kräva av Socialdemokraterna att de finansierar en reform de inte tänkt genomföra i sin budget för 2014 för något de inte kommer ta bort 2015. Märkligt kan tyckas, det brukar liksom inte vara oppositions uppgift att finansiera regeringens reformer. Man kan bara fundera över hur många "budgethål" Moderaterna haft under sina år i opposition för att de inte avsatt pengar till socialdemokratiska reformer?

Det är naturligtvis dumheter från början till slut. Ett parti lägger en budget som finansierar sin egen politik enligt vad man vill göra kommande år. Och man finansierar definitivt inte åtgärder man inte avser genomföra om man vinner majoritet på sin budget. Att försöka snurra till det på det sätt Fredrik ovan, och tyvärr fler än honom, gör visar bara på att det är något man inte riktigt förstått. Alternativt skiter i, om man har så tunt med argument att man måste försöka vinna politiska poänger på att tramsa offentligt.

Så det blir IG i Budgetkunskap för Fredrik. Däremot får han ett stabilt MVG i ämnet Kasta Sten I Glashus.

Taggar: Alliansen Ekonomi Kommentera

2014-03-26Sänkt restaurangmoms: fortfarande ett misslyckande

Det märks att det börjar närma sig val. Och inte är det bara partierna som mobiliserar, utan också allehanda organisationer och sammanslutningar som sluter upp bakom olika partiers politik. Bland annat dök det upp en helsides debattartikel i GP signerad diverse chefer inom restaurang- och hotellnäringen. Föga förvändande rycker de ut till försvar av sänkt restaurangmoms och halverad arbetsgivaravgift för unga, och varnar för att de rödgröna partierna kommer ruinera denna fantastiska jobbmotor.

Men hur bra var de här reformerna egentligen? Debattartikeln hänvisar till en rapport från arbetsgivarorganisation Visita. Rapporten i sin tur hänvisar till SCB, men för säkerhets skull kompletterar man med lite egna uppskattningar för att få finare siffror. 10 000 nya jobb har det blivit, får vi veta. Hälften gick till unga. Det låter väl bra?

Problemet är att 10 000 jobb inte nödvändigtvis innebär 10 000 jobb skapade av nämnda reform. Tar vi samma siffror som Visita hänvisar till, RAMS från SCB, men tittar över lite längre tid så får vi en annan bild. Den sänkta restaurangmomsen har inte orsakat något tydligt trendbrott i branschens utveckling. Inte heller har andelen unga ökat i branschen, den har varit konstant runt 35% hela perioden.

Vi kan också vända oss till AKU från SCB. Den statistiken är inte lika detaljerad, men finns tillgänglig per månad medan senaste RAMS är för 2012. Perioden mellan februari 2012 till februari i år har antalet anställda inom hotell och restaurang ökat med 6 500 personer, eller 5,6%. Under samma period har ungdomsarbetslösheten ökat från 25,2% till 25,8%. Något underverk för ungas sysselsättning pratar vi alltså inte om.

Vad säger då mer oberoende granskningar? Konjunkturinstitutets granskning kommer fram till motsvarande 4 000 nya jobb över 1,5 år med reformen. Men Konjunkturinstitutets är också noga med att peka på osäkerheten i siffrorna, då man räknat utifrån ökade lönekostnader i branschen. Det står alltså inte klart hur mycket som rör sig om nya arbetstillfällen, och hur mycket som istället handlar om ökade arbetstider för redan anställda. Inte heller fångar man upp om de minskade kostnaderna istället resulterat i löneökningar över snitt. Den beräkningen bygger på samma underlag som Visitas, vilket Visita kommenterar med att deras "bedömning är mer optimistisk".

Men det finns ytterligare en effekt som vare sig direktörerna i debattartikeln eller utredarna i arbetsgivarorganisationen tycker är viktig att ta upp: kostnaden.

När reformen skulle införas budgeterade man kostnaden till 5,4 miljarder kronor. För 4 000 jobb så får vi då en prislapp på 1,35 miljoner per arbetstillfälle. Det är dyrt. Varje skapat jobb motsvarar alltså kostnaden för tre anställda med en månadslön på strax över 27 000 kr. Det hade varit bra mycket billigare för skattebetalarna om staten helt sonika anställde 4 000 arbetslösa.

Att det ser ut så här är heller ingen hemlighet, att skapa jobb genom generella skattesubventioner är en erkänt dyr metod. Granskningar av den sänkta arbetsgivaravgiften ger liknande prislapp, upp till 1,6 miljoner per nytt arbetstillfälle. Det är anledningen till att såväl oppositionen i riksdagen som statens olika granskningsmyndigheter kritiserade förslaget redan innan det infördes. Även om den här typen av åtgärder har effekter, tenderar de att alltid vara små och kosta väldigt mycket.

Påhittet är inte ett dugg bättre idag än förra gången jag skrev om det.

Taggar: Arbetsmarknad Ekonomi Kommentera

2014-03-07Ukraina utan favoriter

Yanukovych. Inte så trevlig. Demokratiskt vald, anklagad för valfusk. Oligarker. Korruption. Inskränkta demokratiska rättigheter. Protesterna. Kanske handlade de om demokratireformer från början. Militanta högerextremister tog över. Fascistiska medborgargarden patrullerar Kiev. Högerextremister från Europa skyndar till. Yanukovych avsätts. Ifrågasatt. Statskupp? Ny regim. Ej tillsatt genom val. Allt från nyliberaler till nyfascister. Oligarker. Förföljelse av oliktänkande. Minoriteters rättigheter försvagas. Krim. Autonom republik. Etniska ryssar i majoritet. Protester mot den nya regimen i Kiev. Republikens premiärminister (känd för att hylla Stalins deportation av tatarer) avsätts. Ny premiärminister (anklagad för organiserad brottslighet) tillsätts. Ifrågasatt. Statskupp? Ber Ryssland om hjälp. Ryssland stärker militär närvaro. Folkomröstning om självständighet utlovas. Ifrågasätts. Högerextremister från Europa skyndar till. Allt samma, allt annorlunda.

Så vilken sida ska man stå på? Vem har rätt, vem har fel?

Svaret är lättare än man kan tro. Den som förenklar har fel. Den som inser att världen inte är svart-vit har rätt. Likt Syrien, Egypten, och många andra konflikter så finns det inte en good guy och en bad guy utan väldigt mycket däremellan. Visst vore det enklare om det alltid fanns ett lag vi kunde heja på med gott samvete. Men verkligheten är långt mer komplex.

Taggar: Media Kommentera

2013-10-19PoängpromenadfrÃ¥ga

Dagens poängpromenadfråga:

Vad har följande saker gemensamt?


  • Jobbskatteavdrag I
  • Jobbskatteavdrag II
  • Jobbskatteavdrag III
  • Jobbskatteavdrag IV
  • Jobbskatteavdrag V
  • Sänkt arbetsgivaravgift
  • Halverad arbetsgivaravgift för unga
  • RUT-avdrag
  • Sänkt restaurangmoms
  • Sänkt bolagsskatt

1) "Arbetslinjen"
X) Skattesänkningar
2) Har inte minskat arbetslösheten

Taggar: Alliansen Arbetsmarknad Ekonomi Kommentera

2013-10-15Ja till trängselskatt i Göteborg

Den senaste tiden har jag framförallt varit aktiv i debatten kring trängselskatt och infrastruktursatsningar i göteborgsregionen. Trängselskatten infördes vis årsskiftet, och har lett till att trafiken minskat 13% (augusti). Västsvenska paketet innehåller bland annat en pendeltågstunnel genom centrum, som löser många av de problem tågstrafiken har i regionen, samt två nya älvförbindelser för bil. Utöver miljö- och trängseleffekterna bidrar trängselskatten med 14 mdkr till paketet.

Ärligt talat så har de här frågorna fått betydligt mer utrymme än de förtjänar, vilket kanske framförallt berott på GTs ogenerade kampanj under våren. Tyvärr dominerades debatten under lång tid av ogrundade påståenden och en rejäl slev kunskaps- och politikerförakt vilket gjort diskussionen onödigt hätsk. För egen del var det för att bemöta många av de direkt felaktiga påståenden som cirkulerade som gjorde att jag gav mig in i debatten från första början.

De här frågorna skriver jag i första hand på andra ställen om, även om det kan dyka upp ett och annat inlägg även här. Jag är sedan ett tag en av de aktiva i nätverket Ja till trängselskatt i Göteborg, som ni hittar här:

Ja till trängselskatt i Göteborg
Ja till trängselskatt i Göteborg — Facebook

Vi uppmärksammades också av GP 25/5:

Ja-sidan börjar tagga upp - vill ha trängselskatt

Taggar: Infrastruktur Kommentera

2013-07-27Vägvalet lägger i backen

Igår publicerade GP en debattartikel från Vägvalet. Jag kan inte motstå att kommentera detta smått sanslösa hopkok …

Vägvalet jobbar hårt på att förstärka sin profil som partiet utan visioner. De inte bara motsätter sig framförhållning och planering i infrastruktur och bostadsbyggande, de visar tydligt att de saknar intresse av att Göteborg utvecklas överhuvudtaget.

Självklart uppstår det problem i en storstad. Men Vägvalets inställning är inte att försöka lösa problemen, utan att låtsas som de inte finns och inte kan uppstå. Att kollektivtrafikinfrastrukturen är kraftigt eftersatt redan idag, och att bostadsbyggandet är långt från tillräckligt för att möta dagens behov, är inget de vill göra något åt. Tvärtom protesterar de sig kraftigt när andra försöker få Göteborg att komma ikapp.

De ser inget behov av att regionen byggs ihop och stärks. De ser inte heller risken för att arbetsgivare och arbetskraft väljer att flytta till mer attraktiva och progressivare regioner.

Att benämna Västlänken "tågtunnel till Haga" visar att de inte förstår, eller inte vill förstå, hur trafikproblemen ser ut i Göteborg och vilka åtgärder som behövs för att lösa dessa problem. Någon form av Västlänk måste vi bygga om Boråsbanan (landets mest omfattande pendlingssträcka), Hamnbanan (som näringslivet bokstavligen skriker efter) och fler pendeltågsturer ska bli möjligt. Merkostnaden för att dra länken via västra centrum är låg jämfört med den nytta den bidrar med.

Beroendet mellan Västlänken och de övriga kapacitetsutbyggnader Vägvalet nämner är ömsesidigt: Göteborg behöver en långsiktigt och heltäckande lösning, och den rollen axlar Västlänken med beröm. Vägvalet själva befinner sig ljusår från att bemöta ens befintliga problem.

När man bygger ett sådant här omfattande projekt så ser man naturligtvis till att det finns kapacitet och potential för framtida utveckling, allt annat vore direkt oansvarigt. Och oansvariga är precis vad Vägvalet är när de motarbetar stadens behov, både dagens och morgondagens.

Men saknar man argument går till tydligen alltid bra med lite skrämselpropaganda. Är det inte Liseberg som ska rivas eller Haga som ska jämnas med marken, så kommer vi tydligen få det som i Grekland om någon annan än Vägvalet får bestämma. Seriöst. Speciellt som de själva sprätter pengar på en motorväg hem till Torslanda. Helt utan finansiering.

Nä, det vore på tiden att media avvecklar Vägvalets tolkningsföreträde i infrastrukturfrågor. Göteborg behöver inte ett fler reaktionära och visionslösa beslutsfattare som viftar bort allt ansvar för stadens utveckling.

Taggar: Infrastruktur Kommentera

2013-07-08Centern, kossan och mjölken

I gårdagens GP försöker det i Göteborg närmast icke-existerande Centerpartiet få lite uppmärksamhet genom en debattartikel. De oroar sig för att det byggs för lite bostäder i Göteborg, vilket de har helt rätt i. Men huvudpoängen i artikeln är inte bostadsbyggandet utan finansieringen: De vill sälja av ett (ospecificerat) antal kommunala bolag. Det är ett synnerligen kortsiktigt förslag utan fördelar ur ett ekonomiskt perspektiv.

Som att sälja kossan för att kunna köpa mjölk för pengarna.

Det här är bolag som går med vinst, på ett sätt eller annat. I ett kortsiktigt perspektiv generar en försäljning av bolagen pengar som kan användas av kommunen, men i ett längre perspektiv innebär det att man avsäger sig en inkomstkälla. Det inkomstbortfallet måste då täckas med höjda skatter eller nedskärningar i kommunens verksamheter.

Att sälja av verksamheter på det här sättet har inga andra skäl än de rent ideologiska. Högern har ständigt motsatt sig offentligt ägande, och det är det som döljer sig bakom Centerns svepskäl om bostadsbyggandet. När alliansregeringen tillträdde 2006 började de genast sälja av statliga bolag på löpande band, och hade det inte varit för att riksdagen lyckades sätta stopp hade det blivit mer av samma sak. Resultatet blev inte bara att staten förlorade intäkter, när privata aktörer tar över öppnar det för att verksamheten styckas, läggs ner, säljs vidare och/eller flyttar utomlands. Talar vi dessutom bolag som bidrar med samhällsnytta förlorar vi mer än pengar på att lämna över gemensam egendom till vinstdrivande aktörer.

I alliansstyrda Stockholm nådde utförsäljningen av gemensam egendom extrema nivåer. Bostäder, skolor, vårdcentraler, med mera slumpades bort till underpriser. Tillvägagångssättet konstaterades vara olagligt och flera försäljningar gränsar till korruption. Att likt Centern framhäva Stockholm som ett föredöme inger inte förtroende.

För att kort återvända till debattartikeln, så går det inte riktigt ihop när Centern å ena sidan vill lösgöra kommunens kapital, å andra sidan överlåta byggandet till privata aktörer. Hur ska kommunens pengar hamna hos företagen? Någon form av lokal bidragslinje? Är det då inte bättre att kommunen bygger själva? Eller tillhör bostadsbolagen det där man vill sälja ut?

Jag kan komma med flera relevanta förslag på hur vi ökar bostadsbyggandet i Göteborg. Utan att sälja kossan och ge pengarna till handelsmannen i hopp att hen kanske bygger några svindyra bostadsrätter. Ta bort den ekonomiska tvångströjan från offentliga bolag till att börja med, ekonomisk avkastning ska inte ha företräde framför samhällsnytta. Inför investeringsstöd för att bygga och renovera hyresrätter, för det är hyresrätter vi behöver mer av. Lagstifta krav på att kommunerna ska ha åtgärdsplaner för bostadsförsörjningen. Det finns så klart fler faktorer som måste vägas in; segregation, jämställdhet, tillgänglighet, hållbarhet och så vidare.

Bostadsbristen är ingalunda unik för Göteborg, den har spridit sig långt utanför de större städerna. Det är framförallt en ny bostadspolitik som behövs, en politik som ger kommunerna de verktyg som behövs för att kunna ta tag i problemen på allvar. Mer ansvar och mindre tilltro till att någon osynlig hand förvandlar kossan till en ladugård. Med andra ord, motsatsen till vad Centerpatiet föreslår och motsatsen till den politik de är med och driver i regeringen.

Taggar: Ekonomi Välfärd Kommentera

2013-06-10Urspårat om Västlänken

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta när Wassenius (C) och Claesson (FP) famlar in i trängselskattdebatten. Kranskommunerna Mölndal och Lerum vill också vara med och leka.

Naturligtvis har de sin egna tolkning på hur GTs kampanj ska uttolkas: Utöver ett ja/nej till trängselskatt ska det vara ett ja/nej till Västlänken. Naturligtvis, likt GT, Vägvalet, och alla andra som lekt plockepinn i frågan, bidrar de inte med någon idé om hur några infrastruktursatsningar ska lösas utan trängselskatten. De låtsas som om pengarna finns kvar oavsett, och slänger lite saker omkring sig efter tycke och smak.

Men så är det väldigt tydligt att debattartikeln inte är något annat än en smygstart på valrörelsen. I motsats till sina partikamrater i Göteborg behöver man inte ta hänsyn till den bistra verkligheten, man kan låta populismen flöda fritt.

Men låt oss backa lite.

Just kranskommunerna bidrar med en stor del av de trafikproblem som råder i Göteborg idag. Ungefär 80% av resorna härifrån sker med egen bil, vilket är en långt större andel än göteborgarna själva. Samtidigt som bilägarna i kranskommunerna kör bekvämt på Göteborgs gator är det innerstadsborna som får betala priset med dålig luft, buller och trängsel. Utan trängselskatt är sannolikheten stor att Göteborgs skattebetalare får betala notan medan kranskommuninvånarna glatt tar del av nyttan.

Att göra gällande att kranskommunerna inte skulle behöva Västlänken är direkt verklighetsfrånvarande. Mölndal och Kungsbacka har tre pendeltågsstationer vardera, Partille två och Lerum sex. Kranskommunerna om något skulle ha nytta av utökad trafik, kortare restider, fler knutpunkter och färre byten. Som mölndalsbo borde Claesson ha i minnet vad Kungsbackapendeln bidrog med när den lanserades.

Även i övrigt är texten en svulstig uppvisning i okunskap, alternativt lögnaktighet. Sett till resandemönster och prognoser, miljö och ekonomi behövs västlänken i högsta grad. Riksrevisionen har både gett och fått kritik, men något pris har de inte delat ut. Risken för en ny Hallandsås är inte större än för något annat tunnelbygge, det vill säga inte omöjligt men högst osannolikt — med det resonemanget ska vi inte bygga infrastruktur överhuvudtaget. Av de utredda alternativen har det nu beslutade alternativet klart bäst miljöprestanda, och att samtidigt förespråka ny motorväg visar tydligt att miljöfrågan ändå inte är något de tar på allvar.

När debattörerna säger att det finns andra lösningar, syftar de antagligen på den totalt undermåliga Västlänk2021 som av en händelse Wassenius ligger bakom. Lösningen är förvisso billigare men ger långt mindre nytta än övriga förslag. Om den alls går att genomföra, vill säga. Ovanpå det kommer vad som i järnvägsutredningen benämndes förstärkningsalternativet, vilket helt enkelt inte höll måttet. Förstärkningsalternativet beräknades till halva kostnaden av det nu beslutade alternativet, och med Wassenius järnvägsrondell ovanpå centralen skulle alternativet inte bli mycket billigare. Nyttan är däremot avsevärt lägre; beslutad Västlänk ger fem gånger så många resenärer, bäst restidsvinster, störst regionförstoring, störst vidareutbyggnadspotential och högre samhällsnytta.

Nej, hade Wassenius och Claesson varit ute efter mest valuta för pengarna istället för att försöka vinna några extra röster hade de gjort som sina kollegor i Göteborg och ställt sig bakom Västsvenska paketet fullt ut.

Taggar: Ekonomi Miljö Kommentera

2013-05-1533 anledningar varför feminism behövs

Feminism är tydligen lite magstarkt för Facebook. Ohämmad sexism, rasism, kvinnoförnedrande grupper och mycket annat smått och gott världen kan leva utan passerar utan tuggmotstånd, men våga inte komma här och feminsita dig!

Här är så den utmärkt illustrerade sidan med trettiotre anledningar varför feminism behövs. Sidan Facebock valde att blockera. trettiotreanledningar.com.

Taggar: Diskriminering Kommentera

2013-01-04Grattis Rut

Idag tyckte moderaterna det var en bra dag att gratulera Rut. Jag tyckte det var en bra dag att rätta moderaterna lite. Det gör jag så gärna.

Jag har skrivit om borgerlig förderlingspolitik innan, så jag nöjer mig med det så länge.

Taggar: Alliansen Arbetsmarknad Kommentera

Nyare inläggÄldre inlägg